1.  بنابر درخواست دانشجویان عزیز، شرکت در ارزشیابی تا روز دوشنبه دهم خردادماه تمدید شد.
  2.  سامانه‌ی ثبت لینکها یعنی https://tvuyazd.ir/link کامل شد و اکنون می‌توانید لینک ویدئوهایی که تاکنون توسط اساتید ثبت‌شده را ملاحظه فرمایید.
  3. اساتید محترم تا ۱۵ خردادماه می‌توانند لینک ویدئوها را ثبت کنند.
  4.  دانشجویان و اساتید توجه داشته باشند لینک ویدئوها با لینک کلاسها فرق دارد و به صورت اشتباهی لینک کلاس ثبت نشود.(لطفا #ویدئو_شماره_16 موجود در کانال و اینستاگرام سامانه را ملاحظه فرمایید).
  5. فایلهای ساخت آزمون و نحوه‌ی شرکت در آزمون در اینستاگرام سامانه به آدرس https://instagram.com/tvuyazd نیز قرار گرفت.