اطلاعیه‌های مهم

ورود به سامانه‌ی آزمون ترم 991
ورود به سامانه‌ی آموزش مجازی ترم 982

سامانه‌ی آموزش مجازی

tvuyazd.ir/newsآخرین توضیحات قبل از آزمونها(خیلی مهم)
نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز
مشاهده‌ی ویدئوهای آموزشی در کانال ایتا

خوش آمدید!

نام کاربری و رمز برای کلیه‌ی دانشجویان گرامی به ترتیب شماره‌دانشجویی و شماره‌ملی می‌باشد.

نام کاربری و رمز اساتید در اولین ورود شماره ملی می‌باشد.

صفرهای ابتدای کد ملی را نباید وارد کنید

بازه‌ی امتحانات پایان‌ترم tvuyazd.ir